Nordbi Dalarna

Bevarande | Drottningar Renparningsområde

Nordbi Dalarna

Nordbi Dalarna bildar ett lokalt kluster som en del i projekt Nordbi. Vi jobbar för att bevara det Nordiska biet.  Upprätta ett Renparningsområde på Hoberget Dalarna. Hålla så många linjer som möjligt av Nordiska bin inom Renparningsområdet (Genpol).  Odla Drottningar. Sprida information om det Nordiska biet.

Jonas Hagberg | +46706683869 |nordbi@lindan.se

Yngve Thorné |