Renparning 

Renparningsomårde  är under uppbyggnad. Byte av drottningar inom gula cirkeln är genomfört under 2022 den. Etapp 2 den röda mellan cirkeln är planerat under 2023. Har du bikupor inom området så får du Nordiska drottningar gratis av oss. Hör gärna av dig till  oss om du bor inom någon av cirklarna.  Renparningsområdet får utnyttjas av Nordbimedlemmar efter överenskommelse med  Nordbi Dalarna.